Bereid jezelf goed voor op warme dagen. Drink genoeg water en draag dunne luchtige kleding die verkoelt

BEREID UW BEDRIJF VOOR OP HET KLIMAAT

U wist waarschijnlijk al dat u als werkgever verplicht bent om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor uw werknemer. Maar wist u ook dat de temperatuur, het weer en het klimaat op de werkvloer hier onder valt? Daarnaast is het klimaat één van de meest voorkomende arbeidsrisico's waar bedrijven mee te maken krijgen. Maar wat houden deze arbeidsrisico's in? en hoe kunt u deze voorkomen? Daarin gaan wij in dit blog verder op in.

De werkplek

Om te beginnen maken we eerst duidelijk waar u als werkgever verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw werknemer en waar niet. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de werkplek, hieronder wordt het volgende verstaan:

"Iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is, met dien verstande dat niet als werkplek wordt aangemerkt een werkruimte gelegen in een woning, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of een woonwagen in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet, de aanhorigheden daaronder begrepen, van de werknemer."

 

Kortom, een werkplek is een plek waar arbeid wordt verricht (zowel binnen als buiten) m.u.v. plekken die onder artikel 1 van de huisvestingswet vallen, waar het thuiswerken ook onder valt.

 

Welke arbeidsrisico's te voorkomen

De meest voorkomende arbeidsrisico's als gevolg van het klimaat hebben betrekking tot de gezondheid van de medewerker. Door deze risico's te neutraliseren kan het ziekteverzuim worden verlaagd, de productiviteit worden verhoogd en raken werknemers gemotiveerd. Daarnaast bent u dit als werkgever wettelijk verplicht volgens het Arbobesluit.

 

Hoe arbeidsrisico's te voorkomen

Om arbeidsrisico's te voorkomen is het belangrijk om een inschatting te maken welke risico's precies voor uw bedrijf aanwezig zijn en welke aanpak hierbij past. De wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hiervoor een belangrijk middel.

Hiermee maakt u eigenlijk een praktische 'to do list' waarin verbeterpunten worden opgemerkt en aangepakt. Ook is het belangrijk het werknemersvertegenwoordigingsorgaan binnen uw organisatie hierbij te betrekken, aangezien deze instemmingsrecht heeft de schakel is tussen u en uw werknemers.

 

DISCLAIMER: Deze blog dient niet als medisch, wettelijk of juridisch advies te worden beschouwd in welke vorm dan ook. De informatie gedeeld in dit blog is uitsluitend ingewonnen uit de vermelde bronnen, deze zijn terug te vinden in de bronvermelding hieronder. Heeft u vragen over over de inhoud? Neem dan contact op met een specialist of stuur ons een mail waarna wij u naar de juiste persoon kunnen doorverwijzen.

 

Tillbaka till blogg

GRATIS EBOOK: WARM BLIJVEN IN DE WINTER: PRAKTISCHE TIPS EN TRICS OM WARM TE BLIJVEN IN DE WINTER

Ontdek hoe je de kou kunt verslaan met deze handige tips en trics om je warm te houden in de winter.

Nu downloaden

Aangeraden Producten