Werken met hoge temperaturen is risicovol. Daarom is een verkoeling gewenst tijdens deze momenten.

HITTEBELASTING TIJDENS HET WERK

In de zomer kunnen u en uw personeel extra belast worden door de (extreme) warmte. Om het werk veilig te kunnen blijven uitvoeren is het daarom belangrijk om te weten wat hittebelasting is en hoe u dit kan herkennen.

Warmtestuwing vs warmtestraling

Onder hittebelasting worden twee verschillende vormen ontstaan, warmtestuwing en warmtestraling.

Bij warmtestuwing (ook wel warmteopslag) wordt er meer warmte geproduceerd dan dat het lichaam kan afvoeren. Deze belasting kan zich ook voordoen wanneer de buitentemperatuur als koud wordt ervaren, maar het lichaam de warmte niet kan afvoeren. Bijvoorbeeld als gevolg van het dragen van thermische isolerende kleding.

Warmtestraling komt voor bij het werken onder hoge temperaturen, zoals bij het werken met vloeibaar metaal of gas. Ook het werken in direct zonlicht valt hieronder. Warmtestraling kan leiden tot uitdroging van de huid en zelfs brandwonden.

 

Afnemende prestaties

Wanneer het lichaam werkt in de warmte, produceert het zelf ook warmte. Om het lichaam op temperatuur te houden ga je zweten. Deze warmte kan ervoor zorgen dat spieren oververhit raken waardoor de effectiviteit ervan afneemt. Ook neemt het concentratievermogen af bij langdurige blootstelling aan warmte. Dit kan zorgt voor een hoger risico op (bedrijfs)ongevallen. Is er spraken van een temperatuur boven de 25ºC? dan daalt de productiviteit met ongeveer 2% per graad. Tijdens een hittegolf kan de productiviteit van uw bedrijf al snel met 10% tot 30% zijn gedaald.

 

Warmteziektes 

Zoals al duidelijk wordt kan een hoge temperatuur leiden tot gezondheidsproblemen. Deze gezondheidsproblemen zijn onder te verdelen in verschillende gradaties die hieronder worden weergegeven mildst naar ernstig:

  1. Warmte-uitslag: Hierbij ontstaan blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven doordat de zweetklieren verstopt zijn geraakt. 
  2. Hittekrampen: Dit zijn pijnlijke krampen die voornamelijk in de benen en buikspieren worden ervaren. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door een tekort aan zout.
  3. Hitte-uitputting: Bij zware inspanning en hoge temperaturen heeft het lichaam moeite om de bloedvoorziening op peil te houden. Als de inspanning stopt da kan men ineens onwel omdat de bloeddruk dan spontaan zakt.
  4. Hitteberoerte: Bij een hitteberoerte kan de lichaamstemperatuur stijgen tot boven de 41ºC, hierbij kan schade aan het zenuwstelsel optreden. Naast de kenmerken van hitte-uitputting kunnen een rode of hete droge huid, krampen en stuipen ook voorkomen. Men toont vaak afwijkend gedrag (verward, agressief, prikkelbaar, geheugenverlies) of verliest uiteindelijk het bewustzijn.

 

 

Overzicht van de verschillende fases van oververhitting

In het document van het RIVM staat bondig beschreven wat te doen in elke van bovenstaande situaties en hoe het herkend kan worden. Door op deze link te klikken komt u op de website van het RIVM terecht waar u het document zelf kan downloaden. Wij raden aan deze te delen binnen uw organisatie.

 

 

DISCLAIMER: Deze blog dient niet als medisch, wettelijk of juridisch advies te worden beschouwd in welke vorm dan ook. De informatie gedeeld in dit blog is uitsluitend ingewonnen uit de vermelde bronnen, deze zijn terug te vinden in de bronvermelding hieronder. Heeft u vragen over over de inhoud? Neem dan contact op met een specialist of stuur ons een mail waarna wij u naar de juiste persoon kunnen doorverwijzen.

Retour au blog

GRATIS EBOOK: WARM BLIJVEN IN DE WINTER: PRAKTISCHE TIPS EN TRICS OM WARM TE BLIJVEN IN DE WINTER

Ontdek hoe je de kou kunt verslaan met deze handige tips en trics om je warm te houden in de winter.

Nu downloaden